71 352 89 70 * 71 352 89 71 * 604 576 212 * 664 115 302 biuro@ekovita.pl

Akty prawne

Akty prawne do wglądu lub pobrania

 

Karta przekazania odpadu – Pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 stycznia 2014 r.w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. – Pobierz

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach – Pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 grudnia 2014 r.w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2014 r.w sprawie katalogu odpadów – Pobierz

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi – Pobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi – Pobierz

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.o przewozie towarów niebezpiecznych – Pobierz

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r.o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Pobierz

NASZ ZESPÓŁ

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Monika

MONIKA KACZMAREK

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Odpadami

tel. 664 115 302

pietrzak negocjator

MONIKA PIETRZAK

Negocjator ds. Windykacji

tel. 694 637 061

referent wisniewska

OLIWIA WIŚNIEWSKA

Specjalista ds. Gospodarki Odpadami

tel. 698 389 699

ODPADY ODBIERAMY WŁASNYM TRANSPORTEM

Działamy na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, śląskiego. Zapraszamy do współpracy.